Шановні колеги! Якщо ви скачали матеріал і вважаєте його корисним для себе, а також вважаєте, що я маю на це право - перерахуйте будь-яку суму на карту Приват

5168-7573-2979-1588 (нова картка)

або на телефон 093-629-73-18. Дуже дякую!

В архіві готові пректи на Делфі відповідно до планування

Інформатика 11 клас (70 годин)

Базові поняття програмування.

Засоби візуального розроблен­ня програм (10 год)

1

Моделі та їх типи. Моделюван­ня. Поняття алгоритму, влас­тивості алгоритмів. Форми подання алгоритмів

2

Мови програмування, програм­ний код, середовище розроблен­ня програм. Етапи розв'язування задач з використанням комп'ютера

3

Поняття програми як автомати­зованої системи. Складові про­грами. Візуальне середовище розроблення програм. Об'єкт та його властивості. Подія та об­робник події

4

Програмний проект та робота з ним. Структура й складові еле­менти програм

5

Конструювання інтерфейсу користувача. Надання значень властивостям елементів керу­вання. Відтворення на формах зображень. Практична робота № 1 «Ство­рення й виконання програмного проекту»

6

Редагування коду обробників подій, пов'язаних з елементами керування

7

Поняття оператора. Виведен­ня даних. Поняття змінної, константи та їх оголошення. Типи даних. Оператор надання значень

8

Поняття операції та виразу. Пріоритет операцій. Арифметичні операції.

Практична робота №2 « Введен­ня й виведення даних, робота зі змінними»

9

Покрокове виконання та налагодження програм. Практична робота №3 «Налаго­дження програм»

10

Контрольна робота №1

Основи структурного про­грамування (22 год)

11

Основні поняття математич­ної логіки. Логічні операції, формули. Таблиці істинності. Запис логічних виразів мовою програмування

12

Операції порівняння. Операто­ри розгалуження

13

Прапорці та групи перемикачів. Реалізація розгалужень з ви­користанням прапорців та груп перемикачів

14

Розв'язування задач.

Практична робота № 4 «Склада­ння програм з розгалуження­ми»

15-16

Стандартні підпрограми та під­програми користувача. Створен­ня і виклик підпрограм

17

Розв'язування задач.

Практична робота № 5 «Вико­ристання підпрограм»

18

Контрольна робота №2

19

Оператори циклів. Складання та програмна реалізація алго­ритмів із циклами

20-21

Розв'язування задач

22

Урок повторення.

Практична робота №6 «Про­грамування циклічних обчис­лень»

23

Комбінований залік

24

Поняття масиву. Оголошення масивів. Індексація елементів масиву. Введення даних у масив

25

Розв'язування задач

26

Пошук даних у масиві. Обчис­лення підсумкових показників для числового масиву

27-29

Розв'язування задач на вибір та пошук елементів. Обчислення підсумкових характеристик для елементів, що задовольняють певним критеріям

30

Сортування масивів. Пошук елементів у відсортованому масиві

31

Розв'язування задач.

Практична робота №7 «Опра­цювання одновимірних масивів»

32

Комбінований залік

Кiлькiсть переглядiв: 1971

Коментарi

  • Іван Мельник

    2016-10-13 11:38:53

    Я вчитель інформатики і я цього не розумію......

  • Максим

    2016-07-03 20:25:02

    Зробітіть будь - ласка пару задач .Допоможіть , за винагороду (maksimka.romanov.2017@bk.ru)...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.